แบบฟอร์มจองการใช้รถยนต์สำนักงานมิชชั่น

วิธีจองในแบบฟอร์มนี้

  1. เช็คปฏิทินก่อนจอง จากลิสต์รายการจอง / ปฏิทินด้านล่าง
  2. หากไม่มีการจองไว้แล้ว สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม การจองจะปรากฎในปฏิทิน
  3. ถ้าต้องการ ยกเลิก / เปลี่ยน วันที่ใช้รถยนต์ กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มนี้ด้วย
  4. หากมีการยกเลิกการจองแล้ว ท่านที่ต้องการสามารถจองใช้รถในช่วงเวลานั้นได้

← May July →

June 2024
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CarBooking

แบบฟอร์มจองการใช้รถยนต์สำนักงานมิชชั่น

กระบะนิสสัน / กระบะตู้ทึบ / รถตู้ VAN ใหม่ / รถตู้ VAN เก่า
ต้องการ
รถยนต์

รายชื่อผู้โดยสาร