Select Page
แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 25,...
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร คริสตจักรอีสานโซน 2, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 19,...
โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ สอนภาษา เด็กๆ อธิษฐานกลุ่มเล็ก โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต ศจ. สุนทร คูณสว่าง 18 พฤษภาคม 2022 โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต สอนภาษา เด็กๆ...
สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต

ศูนย์บริจาการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับแผนกสุขภาพ เปิดรับบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย | ศจ. คงกฤช อิ่มกมล | 3 มีนาคม 2022 |...