กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร

คริสตจักรอีสานโซน 2, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 19, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *