กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ทำให้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องพระเจ้าให้ผู้ปกครองที่นั่งรอรับลูกๆ

โบสถ์บากชุม, คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 2, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *