การอบรมการประกาศผ่านมือถือ

การอบรมการประกาศผ่านมือถือ และวิชาการเรียกร้องให้ตัดสินใจ – AWR Training 18 July 2022

AWR Training #1 Making an appeal – Pr. Louie Torres https://youtu.be/W79Tfg5wECk
AWR Training #2 Making an appeal – Pr. Louie Torres https://youtu.be/D84-pW0Yzgs
AWR Training #3 Making an appeal – Pr. Louie Torres https://youtu.be/pM9OGAkyCao

AWR Training #4 Cell phone evangelism – Pr. Nevelle Neveling https://youtu.be/USBQdpaSibo
AWR Training #5 Cell phone evangelism – Pr. Nevelle Neveling https://youtu.be/VOclSOquFJc

เลขาธิการฝ่ายบริหาร, ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ – รายงาน, July 18, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *