Select Page

ภาคกลาง โซน 1

ภาคกลาง โซน 2

ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซนภาคกลาง 1

ศบ. เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซนภาคกลาง 1

กิจกรรมคริสตจักรภาคกลางโซน 1

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์ ทุ่งมหาเจริญ จ. สระแก้ว ป้ายโบสถ์ใหม่ และพี่น้องรวมแรงรวมใจช่วยกันเกี่ยวข้าว

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (9ISC) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยคุณภาพ: การวิจัยขั้นสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 คน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา 

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่เติบโตเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพี่น้องผู้เชื่อได้อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างคริสตจักรใหม่แห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้งโบสถ์อยู่ที่ ถ. นิมิตใหม่ ซ. 40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วจนะพิธีถวายพระพร

วจนะพิธีถวายพระพร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พี่น้องคริสตจักรและผู้นำคริสตชนไทยทั้ง 5 องค์กร ได้เข้าร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2022

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ

รายชื่อคริสตจักรภาคกลางโซน 1

กรุงเทพมหานคร

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธนบุรี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรามคำแหง / ประตูน้ำพระอินทร์
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีนเพิ่มสิน / ศรีราชา
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโรงพยาบาล มิชชั่นกรุงเทพ
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีน (สามย่าน)

จันทบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจันทรบุรี

ปทุมธานี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสวิภาวดีรังสิต

ประจวบคีรีขันธ์

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหัวหิน

สระแก้ว

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสระแก้ว
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งมหาเจริญ

ลพบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลพบุรี

สระบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส / มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมวกเหล็ก

พระนครศรีอยุธยา

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง