Select Page

ภาคกลาง โซน 1

ภาคกลาง โซน 2

ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซนภาคกลาง 1

ศบ. เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซนภาคกลาง 1

กิจกรรมคริสตจักรภาคกลางโซน 1

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

เมื่อ 34 ปีก่อน ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล มีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่น และศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี ได้สร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้ท่านได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกมีการเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีบริการตรวจสุขภาพ

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์ ทุ่งมหาเจริญ จ. สระแก้ว ป้ายโบสถ์ใหม่ และพี่น้องรวมแรงรวมใจช่วยกันเกี่ยวข้าว

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (9ISC) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยคุณภาพ: การวิจัยขั้นสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 คน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา 

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอบคุณพระเจ้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่เติบโตเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพี่น้องผู้เชื่อได้อธิษฐานเผื่อโครงการสร้างคริสตจักรใหม่แห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้งโบสถ์อยู่ที่ ถ. นิมิตใหม่ ซ. 40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วจนะพิธีถวายพระพร

วจนะพิธีถวายพระพร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พี่น้องคริสตจักรและผู้นำคริสตชนไทยทั้ง 5 องค์กร ได้เข้าร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2022

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ

รายชื่อคริสตจักรภาคกลางโซน 1

กรุงเทพมหานคร

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธนบุรี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรามคำแหง / ประตูน้ำพระอินทร์
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีนเพิ่มสิน / ศรีราชา
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโรงพยาบาล มิชชั่นกรุงเทพ
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีน (สามย่าน)

จันทบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจันทรบุรี

ปทุมธานี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสวิภาวดีรังสิต

ประจวบคีรีขันธ์

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหัวหิน

สระแก้ว

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสระแก้ว
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งมหาเจริญ

ลพบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลพบุรี

สระบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส / มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมวกเหล็ก

พระนครศรีอยุธยา

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง