Select Page

ภาคกลาง โซน 1

ภาคกลาง โซน 2

ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซนภาคกลาง 1

ศบ. เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซนภาคกลาง 1

กิจกรรมคริสตจักรภาคกลางโซน 1

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ

วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

รายชื่อคริสตจักรภาคกลางโซน 1

กรุงเทพมหานคร

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธนบุรี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรามคำแหง / ประตูน้ำพระอินทร์
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีนเพิ่มสิน / ศรีราชา
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโรงพยาบาล มิชชั่นกรุงเทพ
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีน (สามย่าน)

จันทบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจันทรบุรี

ปทุมธานี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสวิภาวดีรังสิต

ประจวบคีรีขันธ์

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหัวหิน

สระแก้ว

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสระแก้ว
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งมหาเจริญ

ลพบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลพบุรี

สระบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส / มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมวกเหล็ก

พระนครศรีอยุธยา

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง