Select Page

ภาคกลาง โซน 2

ภาคกลาง โซน 1

กิจกรรมคริสตจักรภาคกลางโซน 2

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

รายชื่อคริสตจักรภาคกลางโซน 2

กรุงเทพมหานคร

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนานาชาติยันฮี / อ้อมน้อย / บางแคร์
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัยนานาชาติ
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนวมินทร์ / นนทบุรี / ติวานนท์ / รังสิต
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนานาชาติทรีนิตี้ / เมืองทองธานี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนานาชาติรามคำแหง
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดมสุข / นครปฐม
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเกาหลี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกระเหรี่ยงกรุงเทพ / บางแคร์ (กะเหรี่ยง)
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดีย
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบางกอกน้อย

สุพรรณบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสระบุรี / สุพรรณบุรี / สิงห์บุรี / กาญจนบุรี