ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Jahwa Saelao
จ๋าหว่า แซ่เล่า

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Panthawat Viwonratanachai
ศจ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย

ผู้ประสานงานโซน
ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Srira Iair
สีระ ไอแอ

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Yodsarin Yangmongkolchoktawee
ยศรินทร์ ยั่งมงคลโชคทวี

ภาคเหนือ 3

Last Update: May 02, 2024 at 9:54 am