ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข” เพื่อน้อมจิตทุกดวงรวมเป็นหนึ่ง ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
========================================
26/12/2565
เรียน พี่น้องชาวโนนสวรรค์ทุกท่าน
ด้วยกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข” เมื่อ 25 ธันวาคม 2565 นั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างดีเยี่ยม บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน น้อมจิตทุกดวงของเรารวมเป็นหนึ่ง ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิยาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาพัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว พร้อมกันนี้เราได้แบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กันอย่างมีความสุข ในนามฝ่ายปกครองขอขอบคุณ พี่น้องทุกท่าน คณะกรรมการทุกคน ศาสนาจารย์ และทีมจากคริสตจักรเซเว่นเดย์ฯ รวมถึงเจ้าภาพโรงครัวปันสุขมากกว่า 20 รายการ
นับได้ว่าหมู่บ้านเราได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี เป็นหนึ่งความดีที่ส่งผลให้บ้านเมืองสงบสุข
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
วิโรจน์ วันแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
========================================

ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, December 25, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *