Select Page

เลขธิการฝ่ายบริหาร

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ

Dateวันที่ภาคคริสตจักรบัพติศมาผู้ประกอบพิธีจังหวัด
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1จีนเพิ่มสิน3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-055 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านทรัพย์เจริญ11ศจ. ภูมิ คัมภีร์วัฒนาตาก
2022-02-1212​ กุมภาพันธ์ ​2022อีสานโซน 2อุบลราชธานี 3ศจ. สุรเดช​ กวินยังยืนอุบลราชธานี
2022-01-011 มกราคม 2022เหนือโซน 1บ้านใหม่พัฒนา 12ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ลำปาง
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1อ่อนนุช3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านน้ำจวง4รายงาน GO ไตรมาส 1พิษณุโลก
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022โซนภาคใต้บ้านเคียง1รายงาน GO ไตรมาส 1ภูเก็ต
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ศรีดงเย็น7ศจ. กิตติคุณ กวินยั่งยืนเชียงใหม่
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1หัวหิน1ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญาเพชรบุรี
2022-02-2424 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงใหม่
2022-02-2727 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-03-033 มีนาคม 2022เหนือโซน 4มูเซอเหลือง2รายงาน GO ไตรมาส 1ตาก
2022-03-055 มีนาคม 2022กลางโซน 2บางพระ / ศรีราชา4ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ชลบุรี
2022-01-099 มกราคม 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3ศจ. วินัย วจนะผาสุขเชียงใหม่
2022-03-2929 มีนาคม 2022เหนือโซน 1ห้วยทรายขาว1รายงาน GO ไตรมาส1เชียงใหม่
2022-04-011 เมษายน 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-04-099 เมษายน 2022เหนือโซน 4สังขบุรี4ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่กาญจนบุรี

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำในพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

โบสถ์ขุนกลาง และ โบสถ์ขุนวาง ปี 2021 เปิดประชุม IEL ที่บ้านขุนแม่วาก ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม กิจกรรมมีดังนี้ 1. ปลูกฝังความเชื่อในแบบของ SDA 2. แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนยากจน 3. อบยาสมุนไพร มีหญิงคนหนึ่ง(ไม่ใช่SDA)มีโรคประจำตัวคือ เวลามีประจำเดือน...

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า...เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ...เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3...

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

โบสถ์ล้องอ้อ อ. จันทรชัย ไชยวงค์ | 27 มีนาคม 2022 | ภาพเพิ่มเติม 1. ได้สอนผู้ที่เตรียมตัวรับบัพติสมาเพื่อรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการระบาดของไว้รัสโควิด -19 อย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดและติดต่อกันง่ายขึ้น...

พิธีอุทิศถวายอาคาร SEUM มวกเหล็ก

พิธีอุทิศถวายอาคาร SEUM มวกเหล็ก

พิธีอุทิศถวายอาคารและการอูทิศถวายผู้บริหาร สำนักงานสหมิชชั่นเอชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันอังคคารที่ 29 มีนาคม 2022 (Southeastern Asia Union Mission - SEUM) | ภาพเพิ่มเติม...