Select Page

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

อาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2022, ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ได้จัดค่ายพระคัมภีรืครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ในหัวข้อ “Life and Teaching of Jesus” ณ น้ำตกหมอกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมตามแนวการดำเนินชีวิตและการสอนขององค์พระเยซูคริสต์ แก่คณะครูโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (9ISC) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยคุณภาพ: การวิจัยขั้นสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 คน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา 

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง เราสนับสนุนและยินดีรับใบสมัครจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่อไปนี้

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ศรีราชา มีรับบัพติศมา 4 คนครับ ไทย 1 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน และพิธีมอบเข็มผู้เรียนหลักสูตรมาสเตอร์ไกด์ กลุ่มบางพระ