Select Page

หัวหน้าแผนกการศึกษา

อาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ศรีราชา มีรับบัพติศมา 4 คนครับ ไทย 1 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน และพิธีมอบเข็มผู้เรียนหลักสูตรมาสเตอร์ไกด์ กลุ่มบางพระ

โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ – โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ

โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ – โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ กำลัง​ก่อสร้างอาคารเรียน​ ฝากอธิษฐาน​เผื่อผู้ที่ประสงค์สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อพันธกิจการรับใช้ที่จังหวัดอุบลราชธานี | ศบ. ชุมพล สาโรชทอง |18 มกราคม 2022

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช KAIC และพิธีบัพติสมา จำนวน 5 คน | อ. จรัญ ดำรงเกียรติยศ | 5 กุมภาพันธ์ 2022

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก   พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบพระคุณและพระพรในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ได้แก่ อาคาร 4 สนามฟุตบอล ห้องอาหาร สนามเด็กเล่น ประตูอัตโนมัติ อาคารอำนวยการ และภูมิทัศน์ ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย พฤหัสบดีที่ 10...