Select Page

หัวหน้าแผนกครอบครัว

คุณคัทลียา ขัติยะ

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 13 เมษายน 2022

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 11 เมษายน 2022 |...

วันเด็กสากล 19 มีนาคม

วันเด็กสากล 19 มีนาคม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับเพื่อนบ้าน และเป็นการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วย ทางพันธกิจเด็กจึงขอหนุนใจและเชิญชวนให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรของท่านทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกัน หากท่านไม่สามารถทำกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ท่านสามารถทำภายในเดือนมีนาคมได้เช่นเดียวกัน และกรุณาช่วยส่งภาพ หรือคลิปสั้นๆ ให้กับทางพันธกิจด้วย

วันอธิษฐานสตรีสากล “การอธิษฐานในยุคสุดท้าย”

วันอธิษฐานสตรีสากล “การอธิษฐานในยุคสุดท้าย”

วันอธิษฐานสตรีสากล “การอธิษฐานในยุคสุดท้าย” ณ โบสถ์มหาวิทยาลัย AIU ในวันสะบาโตที่ 5 มีนาคม 2022 เวลา 10.00 น.

สัปดาห์แห่งครอบครัวและชีวิตสมรสคริสเตียน

สัปดาห์แห่งครอบครัวและชีวิตสมรสคริสเตียน

สัปดาห์แห่งครอบครัวและชีวิตสมรสคริสเตียน แผนกครอบครัว ขอเชิญ ร่วมรับฟังคำเทศนา หัวข้อ “การออกแบบที่ศักดิ์สิทธิ์” โดย ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานสำนักงานมิชชั่น วันสะบาโต (วันเสาร์) ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:45 น.