Select Page
การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022

read more
วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

read more
การประชุม 5 องค์กรร่วมจัดพิธีถวายพระพร

การประชุม 5 องค์กรร่วมจัดพิธีถวายพระพร

การประชุม 5 องค์กรศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เพื่อวางแผนการจัดนมัสการพระเจ้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022 ณ สภาคริสตจักรในประเทศ สะพานหัวช้าง

read more
การประกวดแต่งเพลงคริสเตียน

การประกวดแต่งเพลงคริสเตียน

ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจ ได้ร่วมประกวดแต่งเพลงคริสเตียน ไม่จำกัดแนวเพลง คนละ 1 ผลงาน แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และบันทึกผลงานในรูปแบบ MP3 ส่งมาตามลิงค์นี้ https://www.adventist.or.th/song-submit/ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2022 นี้ เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีภาระใจที่จะร่วมทำเพลงสำหรับเยาวชนได้ขับร้องสรรเสริญพระเจ้าในโอกาสต่างๆ ต่อไป 

read more
กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ

read more
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร

read more
การสัมมนา AMR

การสัมมนา AMR

การสัมมนา AMR เรียนรู้และเข้าใจพี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและยอมรับนับถือ

read more
กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022

read more
กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

read more
ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์

ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์โรงเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม – สิงหาคม – กันยายน 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” โดย กาวิน แอนโทนี่ – แผนกโรงเรียนสะบาโต คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

read more
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มีครูเจ้าของภาษามาช่วยสอน เด็กๆ ให้ความสนใจมาเรียนมากมาย ครูเจด็จ จากศูนย์ภาษา บ้านกระโสบ

read more
วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมถวายพระพร

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมถวายพระพร

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

read more
วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

read more
การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

read more