Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน 11 คน

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมนมัสการเพื่อไว้อาลัยพ่อฝรั่ง Ernes Jonest ทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนเช้าวันนี้ และได้ร่วมในพิธีฝังร่าง เรามีความหวังในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราทั้งหลายจะได้พบกันที่สวรรค์พร้อมกับพ่อฝรั่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน อาเมน

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายชื่อคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผานกกก / บวกจั่น
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชียงใหม่
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยเต่ารู / ผาปู่จอม
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่แตง
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสล้องอ้อ
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยน้ำจาง
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพร้าว / ปางเฟือง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ตอ / แม่ไคร้ / แม่ลาเอก
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบวกเต๋ย / แม่ริม
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสันทราย / แม่สาใหม่
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยทรายขาว
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขุนสาใน
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโบสถ์ขุนกลาง / ขุนวาง
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่จุม
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางมะเสา
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสศรีดงเย็น
 17. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอมก๋อย / ตายาเด / บียอทะ
 18. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำปาง
 19. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา / บ้านแม่พร้าวงาว
 20. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำพูน