Select Page
การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ได้มีโอกาสมาบันทึกเทปรายการวิทยุ Fm 95.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

ฝ่ายการสื่อสารได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์ ณ โบสถ์พระพรสวรรค์ ร่วมกับโบสถ์เชียงราย โบสถ์หนองผำ และโบสถ์ปางขอน มีผู้รับบัพติศมา 7 คน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า...เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ...เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3...

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล “ลูกแกะที่บาดเจ็บ” โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมดูแล "ลูกแกะที่บาดเจ็บ" หลังจาก นมัสการที่โบสถ์เสร็จ ก็นำอาหารแห้งไปมอบให้สมาชิกที่ต้องกักตัวและติด โควิด 4 ครอบครัว...

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเรื่องการค้า

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเรื่องการค้า

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่บ้านรักษ์เด็ก | บ้านไทยสามัคคี ภาคเหนือโซน 3 |...

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไทยสามัคคี เชียงราย
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไทยสามัคคี เชียงราย
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทย / ร่มโพธิ์ไทย เชียงราย
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทอง / เวียงคำฟ้า เชียงราย
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชียงราย เชียงรายคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยกอก เชียงราย
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองผำ / บ้านห้วยไฟ เชียงราย
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ เชียงราย
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งนาน้อย / กิ่วกาญจน์ เชียงราย
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพญาพิภักดิ์ เชียงราย
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางขอน เชียงราย
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งพัฒนา เชียงราย
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกลุ่มแม่สลอง เชียงราย
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยจ้อ เชียงราย
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสครกหนานทา / บ่อหอย / แม่แรม แพร่
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขุนสถาน แพร่
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแสงไทร / ขุนกำลัง พะเยา