Select Page
รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

  1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โบสถ์เขาค้อ / เข็กน้อย / ทับเบิก / หล่มสัก เพชรบูรณ์
  2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โบสถ์เขาค้อ / เข็กน้อย / ทับเบิก / หล่มสัก เพชรบูรณ์
  3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพรานกระต่าย / กำแพงเพชร กำแพงเพชร
  4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านสุขสวรรค์ กำแพงเพชร
  5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางมะละกอ กำแพงเพชร
  6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธงชัยบน ตาก
  7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทรัพย์เจริญ / อุ้มเปี้ยม / ปางวัว / ป่าหวาย / บ้านรวมไทยสามัคคี ตาก
  8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมูเซอเหลือง ตาก
  9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำจวง พิษณุโลก
  10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิษณุโลก พิษณุโลก