Select Page
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

เมื่อ 34 ปีก่อน ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล มีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่น และศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี ได้สร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้ท่านได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกมีการเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีบริการตรวจสุขภาพ

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

  1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โบสถ์เขาค้อ / เข็กน้อย / ทับเบิก / หล่มสัก เพชรบูรณ์
  2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โบสถ์เขาค้อ / เข็กน้อย / ทับเบิก / หล่มสัก เพชรบูรณ์
  3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพรานกระต่าย / กำแพงเพชร กำแพงเพชร
  4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านสุขสวรรค์ กำแพงเพชร
  5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางมะละกอ กำแพงเพชร
  6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธงชัยบน ตาก
  7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทรัพย์เจริญ / อุ้มเปี้ยม / ปางวัว / ป่าหวาย / บ้านรวมไทยสามัคคี ตาก
  8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมูเซอเหลือง ตาก
  9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำจวง พิษณุโลก
  10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิษณุโลก พิษณุโลก