Select Page

ภาคอีสาน โซน 1

ภาคอีสาน โซน 2

กิจกรรมคริสตจักรภาคอีสาน โซน 1

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

งานเลี้ยงส่งและต้อนรับศิษยาภิบาล

งานเลี้ยงส่งและต้อนรับศิษยาภิบาล

การนมัสการร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อที่โบสถ์โชคชัย ก่อนเทศนามีการกล่าวอำลาศิษยาภิบาลอธิวัฒน์ แซงสิงห์และภรรยา และการแนะนำศิษภิบาลใหม่ อ. อาทิตย์ ศรียา ซึ่งจะดูแล 2 โบสถ์คือโบสถ์น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี และคริสตจักรโชคชัย (ผาซาง) อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม
ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง

รายชื่อคริสตจักรภาคอีสาน โซน 1

กาฬสินธุ์

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรี

ขอนแก่น

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขอนแก่น
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโนนกล้วยหอม

ร้อยเอ็ด

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านแคน / ร้อยเอ็ด

อุดรธานี

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำโสม / โชคชัย
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกุดอีเฒ่า
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานี