Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข” เพื่อน้อมจิตทุกดวงรวมเป็นหนึ่ง ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสวนสนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โรงเรียนนานชาติมิชชั่นอุบลได้เชิญโรงพยาบลอุบลรักษ์มาสอนวิธีการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ที่โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ

รายชื่อคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด่านขุนทด
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครราชสีมา
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิคมคำสร้อย
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสุรินทร์
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองไฮน้อย / ป่ากอ
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอำนาจเจริญ / บ้านจอก / ดอนชี / คำกลาง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสฝางเทิง /สวนสน / บากชุม
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุบลราชธานี / นาดี / ศรีษเกษ / ยโสธร
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองเงินฮ้อย / หนองนกเขียน
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ / นาโป่งโพน
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเดชอุดม / ทุ่งศรีอุดม
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืน / ทุ่งนางาม / ซำงู