การปรับปรุงอาคารโบสถ์รพ.มิชชั่น

พี่น้องร่วมใจบูรณะซ่อมแซมอาคารคริสตจักรอายุกว่า 70 ปี โบสถ์รพ.มิชชั่น กรุงเทพฯ

ตอนรับปีใหม่ 2024 พี่น้องผู้เชื่อร่วมใจถวายปัจจัยกว่าล้านบาท เพื่อบรูณะซ้อมแซมอาคารคริสตจักรฯ ที่มีอายุกว่า 70 ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ

อาจารย์เหรียญชัย ปรือทอง ศิษยาภิบาลคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ ได้รายงานถืงความคืบหน้าการบรูณะคริสตจักรฯ
“ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าทรงช่วยประทานพรสำหรับการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์โรงพยาบาลมิชชั่น เราเริ่มต้นด้วยงบประมาณที่จำกัดและมีงบประมาณอันน้อยนิด เราเริ่มต้นจากเงินจำนวน 4,900 บาท จากสมาชิกผู้ล่วงลับคนหนึ่งที่ได้ระดมทุนในการที่เรี่ยไรมาช่วยในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จากนั้นเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์สร้าง เริ่มเข้าพบผู้อุปถัมภ์และผู้บริจาค ก็ได้รับงบประมาณมาจากการที่พี่น้องสมาชิกและรวบรวมกันคนละเล็กละน้อย รวมทั้งผู้อุปถัมภ์ได้ให้ความช่วยเหลือมาจาก 4,900 บาทก็เพิ่มมาเป็นหมื่น เพิ่มมาเป็นแสนและหลายๆ แสน ขอบคุณพระเจ้า เงินงบประมาณทั้งหมดที่เราได้รับในการบูรณะซ่อมแซมมาถึงปี 2023 เราได้ถึง 790,000 กว่าบาท และเรายังได้รับเพิ่มอีก 250,000 และล่าสุดเราได้เพิ่มอีก 100,000 บาท นั่นหมายถึงว่างบประมาณของเราเกินล้านบาททีเดียว เราทั้งหลายได้ พี่น้องสมาชิกได้ร่วมกันในการที่จะมาบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ โดยการทาสีโบสถ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร และเปลี่ยนเพดานใหม่ และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมด สายไฟทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และก็ทาสีใหม่ทั้งหมดภายใน ปรับปรุงให้ดูดีและทันสมัย ตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นโบสถ์ ก็ได้เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางโบสถ์ใหม่ด้วย นั่นหมายความว่าปีศักราชใหม่ 2024 โบสถ์โรงพยาบาลจะดูใหม่ตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นโบสถ์ รวมทั้งป้ายโบสถ์ใหม่ของเราก็ได้เปลี่ยนป้ายใหม่ด้วยนะครับ จัดทำป้ายใหม่และก็จัดทำระบบไฟ อย่างสวยงาม ดูดีทั้งกลางวันและกลางคืนเราสามารถที่จะเห็นภาพโบสถ์ใหม่ทั้งตัวอาคารภายนอกและภายในรวม ทั้งจิตวิญญาณภายในของพี่น้องสมาชิก และเพิ่มสมาชิกใหม่ จะเริ่มพัฒนาทั้งทางด้านภายนอกอาคารและภายในชีวิตจิตใจ จิตวิญญาณ ของเรามีแผนที่จะติดตามสมาชิกเก่าและเพิ่มสมาชิกใหม่ด้วย และโอกาส 2024 นี้ ศักราชใหม่นี้ ก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานพรทุกท่านครับ”

ผู้ปกครองจูเลียส คุยล็อก รายงานเสริมเกี่ยวกับคริสตจักร
“I would like to say that we are happy here in BAH church (Bangkok Adventist Hospital), and all of us are doing fine right now. This Sabbath day, I want to tell you something about our church. We are always happy, and we are united. Most of the people here are Filipino, and there are also Thai members that would like to worship together. We are so glad that now our church is renovated. Thank you to all the people who supported to make this goal in our church to be renovated a success. At the moment, we are having our worship at the other building here in Mission Hospital church. But later on, from I think two weeks from now, we will have our worship again in our church. We’re so happy that we are united here with the guidance of our church pastor, Pastor Tom, and everybody is united with God’s help.”

คำแปล “ผมอยากจะบอกว่าเรามีความสุขที่นี่ในคริสตจักรโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ และเราทุกคนก็สบายดีในตอนนี้ วันสะบาโตนี้ ผมอยากบอกบางอย่างเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา เรามีความสุขเสมอและเราเป็นหนึ่งเดียวกัน คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์และยังมีสมาชิกชาวไทยที่ต้องการมานมัสการด้วยกันอีกด้วย เราดีใจมากที่ตอนนี้คริสตจักรของเราได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้เป้าหมายนี้ ในคริสตจักรของเราได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ขณะนี้เรากำลังนมัสการที่อาคารอีกหลังหนึ่งในโรงพยาบาลมิชชั่น แต่หลังจากนั้น ผมคิดว่าอีกสองสัปดาห์นับจากนี้ เราจะกลับมานมัสการอีกครั้งในคริสตจักรของเรา เรามีความสุขมากที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่ด้วยคำแนะนำของศิษยาภิบาลของคริสตจักรของเรา อ.เหรียญชัย ปรือทอง และทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า”

คริสตจักรฯ รพ.มิชชั่น มีพันธกิจการรับใช้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องและร่วมเรี่ยไร่เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในสะบาโตผ่านมา วันที่ 6 มกราคม 2024 มีการเรี่ยไรเพื่อร่วมซื้อวัสดุ อ่างล้างหน้า เพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาล เป็นต้น

และเนื่องจากพี่น้องผู้เชื่อที่โบสถ์แห่งนี้ เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแก่ผู้เยี่ยมเยียน มีอัธยาศัยต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนเป็นอย่างดี แอม ธนวัฒน์ สิงหบุตร เป็นผู้เชื่อใหม่ที่ตั้งใจเดินทางมาจากเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 เพื่อมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรฯ แห่งนี้ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางแห่งความเชื่อของเขา “เห็นว่าวันนี้มาเยี่ยมที่โบสถ์มิชชั่นอะไรดลใจให้มาถึงที่นี่ครับ ผมคือผมไม่ค่อยชอบอาการณ์ ท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนบรรยากาศครับผมก็เลยมีโอกาสอาได้มาครั้งแรกก็ได้มาพบกับอาจารย์เหรียญชัย ปรือทองครับ แล้วก็มาครั้งแรก ก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับพี่น้องหลายๆ คนครับ แต่ก็ตั้งใจมาอยู่แล้วตั้งใจว่าจะต้องมาให้ได้ครับ”

สะบาโตนี้ อาจารย์ณัฐวุฒิ คลองสูงเนิน อนุสาสก ท่านหนึ่งของโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ ได้เทศน์ถึงความรักทั้งสี่แบบ ที่พระเจ้าทรงมีแก่มนุษย์ทุกคน คือ 1. ความรักแบบเพื่อน พระเยซูทรงเป็นสหายของเรา 2. ความรักแบบพี่น้อง พระเยซูนับเราเป็นพี่น้องของพระองค์ 3. ความรักแบบสามีภรรยา พระเยซูทรงเป็นเจ้าบ่าวคริสตจักรเปรียบเหมือนเจ้าสาว 4. ความรักแบบพ่อแม่ที่มีต่อลูก พระเยซูทรงให้เราเรียกพระเจ้าพระบิดา ดังนี้แม้เราจะอยู่ในสถานะแบบใด เราแต่ละคนมีความรักของพระเยซูแก่เราเสมอ

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 7, 2024