สามารถ วงศ์นภาไพศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต
ศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล