Select Page

คริสตจักรภาคใต้

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2023 โซนภาคใต้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้จากกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณในพระคริสต์ เพื่อมุ่งหน้าสู่รางวัลแห่งสวรรค์” ฟิลิปปี 3:14 ลูกหลาน เยาวชนเป็นจิตวิญญาณในพระคริสต์ที่ต้องดูแลถนุถนอม เพื่อเขาจะไม่พลาดไปจากทางถูกต้อง เมื่อเขาต้องเลือกในยามต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะนะได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

ปีนี้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับมิชชันนารี ทันตแพทย์ชาวอเมริกา 2 คน ก่อนที่จะมาถึง พวกเขาพูดคุยกับคณะกรรมการโบสถ์จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง พวกเขามีพันธกิจอยู่ 3 แห่งและโบสถ์ของเรามีเด็กอยู่ 10-15 คนชุมชนใกล้โบสถ์ คำอธิษฐานมีพลัง พระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับพันธกิจ มี 3 คนร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นั่น จากผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าฟังข่าวประเสริฐในการเปิดประชุมประกาศ

  1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านเคียน / บางขัน ภูเก็ต
  2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต ภูเก็ต
  3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสัตหีบ /ระยอง ระยอง
  4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหาดใหญ่ / ทับจีน สงขลา