Select Page

คริสตจักรภาคใต้

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

ปีนี้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับมิชชันนารี ทันตแพทย์ชาวอเมริกา 2 คน ก่อนที่จะมาถึง พวกเขาพูดคุยกับคณะกรรมการโบสถ์จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง พวกเขามีพันธกิจอยู่ 3 แห่งและโบสถ์ของเรามีเด็กอยู่ 10-15 คนชุมชนใกล้โบสถ์ คำอธิษฐานมีพลัง พระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับพันธกิจ มี 3 คนร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นั่น จากผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าฟังข่าวประเสริฐในการเปิดประชุมประกาศ

  1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านเคียน / บางขัน ภูเก็ต
  2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต ภูเก็ต
  3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสัตหีบ /ระยอง ระยอง
  4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหาดใหญ่ / ทับจีน สงขลา