การประชุมผู้บริหารโรงเรียนภายใต้มูลนิธิฯ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนภายใต้มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

สำนักงานมิชชัน, พิเชฐ คำมีผล – รายงาน, June 13, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *