การเปิดการนมัสการโบสถ์ล้องอ้อ

พันธกิจการรับใช้โบสถ์ล้องอ้อ อ.ฝาง เชียงใหม่ หลังจากปิดมานาน ตอนนี้เปิดแล้วครับ ขอพระเจ้าทรงนำ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *