การเปิดโบสถ์อย่างเป็นทางการ

วันสะบาโตแรกที่โบสถ์มหาวิทยาลัยฯ เปิดเป็นทางการ ช่วงปิดเทอม แยกนมัสการไทย-อังกฤษ … วันนี้สมาชิกโบสถ์มาร่วมนมัสการ – ศึกษาพระคัมภีร์

โบสถ์มหาวิทยาลัย, ศจ. สุรเชษฐ์ อินสม – รายงาน, June 11, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *