กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


พี่น้องมีความปิติยินดี

โบสถ์ร้อยเอ็ด, ศจ. ทองอินทร์ พุทโสม – รายงาน, June 4, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *