กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


โบสถ์ปางเกี๊ยะ

โบสถ์เชียงใหม่มัธยม

คริสตจักรโซนภาคเหนือ 1, ศจ.วินัย วจนะผาสุข – รายงาน, June 6, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *