ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมป์เยี่ยมสำนักงานมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ผู้อำนวยการกองศานูปถัมป์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ และคณะได้ให้เกียรติ์มาเยี่ยมเยียนสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรฯ เพื่อรับฟังและขอความร่วมมือในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2022
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *