สถานีวิทยุ กิจกรรมเยี่ยมเยียน และการถวายพระพร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โบสถ์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งกิจกรรมบริการชุมชน สถานีวิทยุ การเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิก

โบสถ์อุบลราชธานี, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *