อ.อุดม อ.เกรียงศักดิ์ คุณน้ำผึ้ง และทีมงานได้มาเยี่ยมโบสถ์หนองนกเขียน

ขอขอบคุณอ.อุดมและอ.เกรียงศักดิ์ คุณน้ำผึ้ง และทีมงาน ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและส่งเสริมงานพันธกิจคริสตจักรที่หนองนกเขียน

โบสถ์หนองนกเขียน, อ. บุญรอด ศรียา – รายงาน,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *