เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ เลขาธิการสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมศิษยาภิบาลโบสถ์น้ำจวง จ. เพชรบูรณ์ อ.พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *