40 วันแห่งการอธิษฐาน

40 วันแห่งการอธิษฐาน

ฟื้นฟูจิตวิญญาณเพื่อเตรียมการ เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักรให้สิ่งดีแก่บุตร ของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์ ลูกา 14:13

Read MoreLong right arrow

การเลือกคณะกรรมสตรีอีสาน

รายงานการประชุมสตรีภาคอีสานโซน2และแลือกคณะกรรมการ​ชุดใหม่ และผู้รับใช้ประชุมพบกันถามทุกข์สุขทุกวันจันทร๋​บ่าย 2-3โมงครับ

Read MoreLong right arrow

โบสถ์อธิษฐานขอครอบครัวผู้เชื่อใหม่

สมาชิกโบสถ์ทุ่งพัฒนาของเราได้ร่วมกันอธิษฐานไว้ว่า ในไตรมาสนี้ เราอยากให้มีครอบครัวที่ทิ้งความเชื่อเดิม และยอมให้พระเป็นเจ้าทรงนำชีวิตของเขาแทน ในที่สุดพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา โดยได้มีครอบครัวมาเชื่อใหม่ 1 ครอบครัว และเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์

Read MoreLong right arrow

ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

เยาวชนจำเป็นต้องนำแนวทางที่พระคริสต์ปฏิบัติมาวางไว้อยู่เบื้องหน้าเสมอ ทุกย่างก้าวเป็นแนวทางของการเอาชนะ พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมายังโลกในฐานะพระราชาเพื่อปกครองประชาชาติพระองค์เสด็จมาในฐานะมนุษย์ผู้ถ่อมตนเพื่อถูกทดลองและชนะการทดลอง เราต้องคอยติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู้พระเป็นเจ้า...

Read MoreLong right arrow

การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียง

ขอบคุณพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียงของทีมงานอิสานโซน 2 ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขึ้นมาก และ เรื่องที่น่าสนใจสำหรับไตรมาสนี้คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางใบปลิวและสื่อออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน ของโรงเรียนในอำเภอปทุมราชวงศา | อ. เคน เหลาเคน | โบสถ์ป่าก่อ,โบสถ์หนองไฮน้อย | GO

Read MoreLong right arrow

การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การประชุมอธิษฐานและการทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ จ. เชียงใหม่ ภาคเหนือโซน 1 ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ มีผู้รับบัพติศมา 3 คน รายงานไตรมาสที่ 1 | 24 กุมภาพันธ์ 2022

Read MoreLong right arrow

การทำงานในเมืองใหญ่

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.2″][et_pb_row _builder_version=”4.3.2″][et_pb_column _builder_version=”4.3.2″ type=”4_4″][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/1.-A2-asianWoman-A0-scaled.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/1.-A2-asianWoman-A0-scaled.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-A2-Man-A0-scaled.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-A2-Man-A0-scaled.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_image src=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-161442.jpg” _builder_version=”4.3.2″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-29-161442.jpg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Read MoreLong right arrow

การรับบัพติศมา 1 คน หัวหิน

รู้สึกยินดียิ่ง วันนี้ วันที่ 23 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 3:00 น. พี่น้องครอบครัวลี้ และครอบครัวเดชวิญญา ร่วมเป็นพยานให้บัพติศมาให้ ดช.จักพรรดิ์(น้องป้าง) หลานคุณอารยา ณ ทะเล อ.หัวหิน เพชรบุรี ขอพระเจ้าเสริมกำลัง และพระพรให้น้องป้างและคุณย่าอารยา อาเมน

Read MoreLong right arrow

พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

19 กุมภาพันธ์ 2022 ได้มีจำนวน 7 คนได้ตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด อ. ทวีชัย หมื่นโป  | คริสตจักรเซเว่น์ธ์เดย์ฯ ศรีดงเย็น (ปางไม้แดง) อาข่า | เหนือโซน 1 จังหวัดเชียงใหม่

Read MoreLong right arrow

พันธกิจของมิชชันนารี บ้านเคียง ภูเก็ต

ปีนี้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับมิชชันนารี ทันตแพทย์ชาวอเมริกา 2 คน ก่อนที่จะมาถึง พวกเขาพูดคุยกับคณะกรรมการโบสถ์จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง พวกเขามีพันธกิจอยู่ 3 แห่งและโบสถ์ของเรามีเด็กอยู่ 10-15 คนชุมชนใกล้โบสถ์ คำอธิษฐานมีพลัง พระเจ้าทรงเปิดประตูสำหรับพันธกิจ มี 3 คนร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นั่น จากผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าฟังข่าวประเสริฐในการเปิดประชุมประกาศ

Read MoreLong right arrow