การประชุมคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ และ ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์

Read MoreLong right arrow

โบสถ์มูเซอเหลือง

มีผู้รับบัพติศมา 2 คน ไตรมาส 1 ปี 2022 โบสถ์มูเซอเหลือง | อ. สีระ ไอแอ | รายงาน GO

Read MoreLong right arrow

คำหนุนใจวันอธิษฐานสตรีสากล

คำหนุนใจวันอธิษฐานสตรีสากล ของสตรีหมายเลข1 แนนซี่ วิลสัน ภรรยาประธานสำนักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

Read MoreLong right arrow