กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ทุ่งนาน้อย

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ล้องอ้อ

กิจกรรมวันแม่ โบสถ์ล้องอ้อ

Read MoreLong right arrow