กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและเยี่ยมเยียนโบสถ์นาโป่งโพน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

โบสถ์ นาโป่งโพน, ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, August 28, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *