การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2022

Bangkok International Church, ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฏ – รายงาน, June 25, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *