Select Page
หนังสือสำหรับเด็ก “ไมเคิลถามว่าทำไม”

หนังสือสำหรับเด็ก “ไมเคิลถามว่าทำไม”

ฝ่ายพันธกิจยุวชน ได้จัดทำหนังสือสงครามแห่งประวัติศาสตร์ (ฉบับดัดแปลงสำหรับเด็ก) ขึ้น แปลจากหนังสือชื่อภาษาอังกฤษว่า Michael Ask Why? เป็นภาษาไทยว่า “ไมเคิลถามว่าทำไม” ขอเชิญพี่น้องช่วยแชร์ และดาวน์โหลดได้ฟรี คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจยุวชน,...
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์นาดู่, ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, August 8, 2022 at 11:10...
ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, July 13, 2022 at 4:18...
แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 25,...
กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู โบสถ์นาดู่, อ. ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, June 18,...