Select Page
กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 13 เมษายน 2022 | ภาพเพิ่มเติม...
การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 11 เมษายน 2022 |...
วันเด็กสากล 19 มีนาคม

วันเด็กสากล 19 มีนาคม

เรียน ผู้รับใช้ทุกท่าน   เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นี้ ทางสำนักงานใหญ่ GC ได้จัดให้เป็นวันเด็กและเยาวชนสากล ซึ่งทาง GC ได้ร่วมมือกับทางสหมิชชั่น (SSD) สนับสนุนให้เด็กๆ ในโบสถ์ต่างๆ ทำกิจกรรม “การรับใช้ด้วยหัวใจ” ในบ้าน ในโบสถ์...
ชั้นเรียนสะบาโตระดับประถม

ชั้นเรียนสะบาโตระดับประถม

5 กุมภาพันธ์ 2022 รายการโรงเรียนสะบาโตสำหรับเด็ก - รังษิยา รุ่งตะวันเรืองศรี (หมอรูธ)โพสต์โดย คริสตจักรเอกมัย เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2022 ดูบทเรียนสะบาโตสำหรับเด็กย้อนหลัง เพิ่มเติมได้ที่...