กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – ยุวชนโบสถ์นาโป่งโพน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์นาดู่, ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, August 6, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *