หนังสือสำหรับเด็ก “ไมเคิลถามว่าทำไม”

ฝ่ายพันธกิจยุวชน ได้จัดทำหนังสือสงครามแห่งประวัติศาสตร์ (ฉบับดัดแปลงสำหรับเด็ก) ขึ้น แปลจากหนังสือชื่อภาษาอังกฤษว่า Michael Ask Why? เป็นภาษาไทยว่า “ไมเคิลถามว่าทำไม” ขอเชิญพี่น้องช่วยแชร์ และดาวน์โหลดได้ฟรี คลิกที่นี่

ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจยุวชน, คุณคัทลียา ขัติยะ – รายงาน, November 2, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *