กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ และกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ โดยเฉพาะการทำป้ายชื่อโบสถ์

โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ – รายงาน, June 17, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *