บรรยากาศการนมัสการโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

บรรยากาศการนมัสการโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ – รายงาน, June 4, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *