การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน 11 คน


ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น

ศจ. อภิวัฒน์ ศิริวงศ์

ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ, ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น – รายงาน, December 23, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *