ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมนมัสการเพื่อไว้อาลัยพ่อฝรั่ง Ernes Jonest ทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนเช้าวันนี้ และได้ร่วมในพิธีฝังร่าง เรามีความหวังในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราทั้งหลายจะได้พบกันที่สวรรค์พร้อมกับพ่อฝรั่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน อาเมน

โบสถ์ล้องอ้อ, อ. จันทรชัย ไชยวงค์ – รายงาน, August 29, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *