การนมัสการและร่วมฉลองวันเกิด

หมอดินได้เชิญศิษยาภิบาลจันทรชัยและภรรยา เพื่อนำนมัสการที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในวันเกิดลูกสาว

โบสถ์ล้องอ้อ (ฝาง), ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ – รายงาน, July 10, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *