รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์ ในโอกาสที่องค์การทางศาสนาคริสต์ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๑๕ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร ๕ องค์การคริสต์ ในโอกาสที่องค์การทางศาสนาคริสต์ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิคริสตจักรแบ็บติสต์/ผู้แทน ๕ องค์การคริสต์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, December 19, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *