การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้

สำนักงานมิชชัน, ผู้อำนวยฝ่าย – รายงาน, July 27, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *