กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์พระพรสวรรค์, ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ – รายงาน, August 6, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *