การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี

การกล่าวถวายพระพรและอธิษฐานขอพระพรถวายแด่พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดย ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 3, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *