คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หนองไฮน้อย ได้เห็นพี่น้องคนรุ่นใหม่ดูแลคริสตจักร

โบสถ์หนองไฮน้อย, อ. เคน เหลาเคน – รายงาน, July 5, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *