ผู้บริหารได้เยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้บริหารสำนักงานมิชชัน นำโดย ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋นได้มาเยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี นมัสการหนุนใจและร่วมพูดคุยผู้รับใช้พระเจ้า

โบสถ์อุบลราชธานี, ศบ. ชุมพล สาโรชทอง – รายงาน, July 4, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *