การเยี่ยมเยียนและอธิษฐานอวยพร

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน ได้เยี่ยมเยียนเพื่ออำนวยพร

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน, ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ – รายงาน, June 19, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *